Vnitřní oznamovací systém JVS

Jihočeský vodárenský svaz (dále jen „JVS“) zavedl v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), jako povinný subjekt dle Zákona, Vnitřní oznamovací systém JVS (dále jen „VOS“). VOS je tvořen souborem postupů a pravidel stanovených pro podávání oznámení dle Zákona, splňuje podmínky stanovené Zákonem a umožňuje oznamovateli při splnění podmínek Zákona podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v souvislosti s JVS. VOS vytváří interní prostředí, které umožňuje posuzovat důvodnost oznámení a přijímat vhodná opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.

Kompletní informace naleznete v přiloženém dokumentu zde.

 

Informace o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zprávu o činnosti v oblasti působnosti zákona 106/1999 Sb. za rok 2023 ze dne 19.2.2024 naleznete zde.

Výroční zprávu o činnosti v oblasti působnosti zákona 106/1999 Sb. za rok 2022 ze dne 27.2.2023 naleznete zde.

Výroční zprávy o činnosti v oblasti půdobnosti zákona 106/1999 Sb. jsou zároveň součástí výročních zpráv, sestavovaných podle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví. Tyto výroční zprávy jsou mj. zveřejňonány v sekci O společnosti/Valné hromady a také ve sbírce listin spolkového rejstříku.