JVS je zájmovým sdružením právnických osob, celkem 269 měst a obcí. Jihočeský vodárenský svaz je plně kontrolován samosprávou, jeho členy jsou výlučně samosprávy (města a obce).
Celkový počet hlasů členských měst a obcí je 395

V příloze je uvedena i hodnota vlivu pro potřeby vykazování konsolidace podle vyhlášky 312/2014 Sb.

Stáhněte soubor se všemi informacemi ve formátu xls