JVS je zájmovým sdružením právnických osob, celkem 266 měst a obcí a společnosti RERA, a.s.
Celkový počet hlasů členských měst a obcí je 394.

V příloze je uvedena i hodnota vlivu pro potřeby vykazování konsolidace podle vyhlášky 312/2014 Sb.

Stáhněte soubor se všemi informacemi ve formátu xls