Fond podpory investic

Jihočeský vodárenský svaz svým členským obcím poskytuje na základě stanov a statutu Fondu podpory investic bezúročné půjčky se splatností do deseti let. Půjčky mohou být poskytnuty obcím, které převzaly od JVS do své správy oddělitelný vodohospodářský majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě žádostí, o kterých rozhoduje představenstvo JVS. Půjčky jsou účelově vázané na financování investic obce do vodohospodářské infrastruktury (nové stavby, rekonstrukce). Při rozhodování o žádostech jsou posuzovány technickoekonomické ukazatele projektů (náklady, počet připojených obyvatel, kapacita čištění v případě ČOV). Z fondu podpory investic bylo za dobu jeho fungování poskytnuto 256,1 mil. Kč.

Dokumenty ke stažení

Příspěvky

Členským obcím jsou poskytovány nevratné příspěvky na připojení na Vodárenskou soustavu JVS. Poskytování příspěvků upravuje postup schválený valnou hromadou JVS v květnu 2022.

Dokumenty ke stažení

 

Připojování na Vodárenskou soustavu JVS

Postup připojování obcí upravuje směrnice Jihočeského vodárenského svazu.

Dokumenty ke stažení: