Firma

Jihočeský vodárenský svaz, zájmové sdružení právnických osob
Sídlo: S. K. Neumanna 19, České Budějovice
IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117

Předmětem činnosti sdružení

je výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele, odvádění a čištění odpadních vod a ostatní odborné činnosti s tím související, spolupráce s jinými subjekty v oblasti vodohospodářské strategie, poskytování odborné pomoci členům sdružení, vytváření podmínek a zdrojů pro podporu investičních akcí členů sdružení zejména vodohospodářských staveb a zařízení v majetku obcí.

Jihočeský vodárenský svaz je zapsán ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.